Forløbet

Vi har beskrevet forløbet fra du starter på køreskolen til du har bestået køreprøven.

01.

l

Intromøde

Vi starter altid med at give dig en intro til vores køreskole. Her får du mulighed for at høre mere om uddannelsen, samt hvordan vi gennemfører undervisningen. Du får altså mulighed for at stille spørgsmål til vores kørelærer i Trekantens køreskole i Vejle. Du kan tidligst starte på en køreskole, når du er 16 år og 9 måneder. Begynder du på at tage dit kørekort før du er 18 år, skal dine forældre/værge udfylde en skriftlig tilladelse.

02.

l

Tilmelding og planlægning

Du kan tilmelde dig efter intromødet. Her skal du vælge om du ønsker at have Patrick, Helen, Even og Nicolai som kørerlærer. Vi har teoriundervisning alle hverdage, og du skal vælge hvilken dag du fast ønsker at modtage teoriundervisning. For endeligt at bekræfte din tilmelding skal du betale den første rate af kørekortet. Her vil du også få udleveret en lektionsplan, som skal underskrives efter hver lektion af din kørelærer. Lektionsplanen giver dig et overblik over hvor langt du er i forløbet.

03.

l

Teoriundervisningen begynder

Herefter begynder teoriundervisningen, hvor du den første gang lærer teorien til manøvregården i Vejle. Herefter foregår teoriundervisningen 1 gang om ugen á 2 lektioner á 45 minutter. Som udgangspunkt består hele din teoriundervisning af 29 lektioner á 45 minutter, men du har ubegrænset antal teorilektioner, så vi sikre os, at du får den undervisning, som du har brug for.

04.

l

Førstehjælpskursus & Lægetjek

Det er lovpligtigt at tage et førstehjælpskursus inden du skal op til teoriprøven i Vejle. Det tager typisk 8 timer at gennemføre kurset. Efter kurset har du redskaberne til at kunne yde førstehjælp, og du er klædt på til at håndtere forskellige scenarier. Desuden skal have en lægeerklæring, som viser at du er sund og rask. Dette kan du få ved din egen læge, og koster typisk 350 kr., men prisen varier meget.

05.

l

Manøvregård første del 4 lektioner

Når du har gennemført de første teorilektioner, får du 4 lektioner á 45 minutters undervisning på manøvregården i Vejle. På manøvregården kommer du bag rattet for første gang. Her lærer du at starte og igangsætte en bil, samt at bremse og lave simple parkeringer. På manøvregården er du i trygge hænder, og vi tager i høj grad højde for den individuelles behov.

06.

l

Køretimer

Når du har haft din ugentlige teoriundervisning, vil Patrick, Helen, Even og Nicolai aftale din næste køretime. Det betyder, at det du lærer i teoriundervisningen, er det du skal bruge i praksis under køretimerne.

07.

l

Køreteknik 4 lektioner

Når du har gennemført alle 29 lektioners teori og haft 14 køretimer, skal du ud på køreteknisk anlæg i Vejle. Du vil opleve hvordan en bil reagerer i forskellige vejr situationer.

08.

l

Teoriprøve

Inden teoriprøven får du adgang til hjemmesiden Teoriundervisning.dk. Der kan du øve teoriprøver og blive mere sikker, inden du skal op til den rigtige teoriprøve. Teoriprøven tester din viden om trafik og kørsel. Teoriprøven foregår hos politiet i Vejle, hvor du skal svare på 25 spørgsmål til billeder, og du må højest have 5 fejl.

09.

l

Sidste køretime

Til sidst i forløbet har du 2 køretimer afsat til repetition og forberedelse til køreprøven. Vi sender dig kun til køreprøven, når du er helt klar, ellers planlægger vi nogle ekstra lektioner, så du er godt klædt på til køreprøven.

10.

l

Køreprøven

Til køreprøven skal du køre en tur med en sagkyndig, som skal bedømme, om du kan færdes sikkert i trafikken og om du kender reglerne. Den sagkyndige vurderer dine færdigheder og din adfærd. Du skal køre mindst 25 minutter i trafikken. Den sagkyndige vil desuden teste din viden om bilens udstyr. Når køreprøven er afsluttet, tager den sagkyndige beslutningen om din viden og færdigheder er gode nok til, at du kan få dit kørekort.