Førstehjælp i Vejle

Trekantens Køreskole tilbyder færdselsrelateret førstehjælp. Intet kørekort uden førstehjælp. Ved erhvervelse af kørekort er det obligatorisk, at man skal have gennemført et 8-timers færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Med førstehjælpsundervisning fra CorHelp får du både en sjovere og mere lærerig førstehjælpsdag end hvad dine venner fik, da de havde førstehjælpskursus til kørekort.

Vores undervisning er planlagt, så du får en masse viden gennem teoretiske oplæg, men at du også bliver en god førstehjælper ved at være igennem relevante øvelser og træning. Du skal både lave Hjerte-Lunge-Redning på dukker, lære at bruge en hjertestarter, håndtere personer med diverse skader og meget mere. Under kurset skal I også lave kampagner mod forebyggelse af trafikuheld, lave egner videoer af førstehjælp til en skade/ulykke og lave førstehjælpsrelaterede scenarier.

Vi afrunder kurset med en Kahoot og en præmie, som underviseren gerne selv ville have.

Læs mere på Corhelp.dk